BMI-kalkulator

Her kan du regne ut din BMI.

BMI (Body mass index) måler din kroppsmasse ved å både å beregne forholdet mellom til høyde og vekt. Verdien gir en retningslinje om du er overvektig, normal- eller undervektig. Formelen kan brukes av menn og kvinner i alderen 18 til 65 år. Ved å bruke BMI-kalkulatoren nedenfor finner du din BMI.

Høyde (cm):
Vekt (kg):
BMI Vektklasse
<18,5 Undervekt
18,5-24,9 Normal vekt
25,0-29,9 Overvekt
30-39,9 Kraftig overvekt
>40 Sykelig overvekt
Din BMI:
BMI-index:
Resultat:


Ikke nøyaktig resultat
Det er viktig å ta forbehold om at utregningsmetoden gir veiledende informasjon om din kroppsmasse. Formelen er unøyaktig og tar ikke muskelmasse i betraktning. Det vil si at hvis en større andel av kroppsvekten utgjør muskler kan BMI gå over 25 uten at man nødvendigvis er overvektig.

En BMI-utregning har heller ikke tatt kjønn i betraktning, selv om kvinner har en høyere fettprosent enn menn. En mann og en kvinne med samme vekt og høyde vil derfor oppnå samme resultat av testen. Likevel kan man se at kvinnen har mer fett på kroppen, som på grunn av hennes fettprosent vil være helt naturlig.