Artikler som inneholder '".$sok."'"; } $querynews .=" order by ar_publisert_time DESC limit 0,21"; $result = mysql_db_query($database, $querynews); if ((mysql_num_rows($result))>0) { while ($r = mysql_fetch_array($result)) { $ar_link=$r[ar_tittel]; // $ar_link=str_replace(' ','_', $ar_link); $ar_link=clean_url($ar_link); if($count=='4') { echo ''; } if($count=='37') { echo ''; } elseif($count=='30') { echo ''; } ?>
'; $days = abs(strtotime(date("Y-m-d")) - strtotime("2012-10-30")) / (60 * 60 * 24); $query = "SELECT * from o_oppskrift where i_dagens=0 limit ".$days.",1"; $resu = mysql_db_query($database, $query); if ((mysql_num_rows($resu))>0) { while ($t = mysql_fetch_array($resu)) { $oppskrift=$t[overskrift]; $oppskrift=clean_url($oppskrift); ?>
">
Dagens sunne oppskrift:
">


">
» Les hele oppskriftenBMI-kalkulator
Overvektig? Normal? Undervektig? Her kan du regne ut din BMI. Les mer
Ditt kaloribehov
Finn ut hvor mye du bør spise hver dag ved å regne ut ditt daglige kaloribehov. Les mer
ANNONSERE HER?'; } elseif ($count=='1'||$count=='5'||$count=='8'||$count=='11'||$count=='15'||$count=='18') { echo '
'; } else { echo ' '; } ?> ''&&($count=='0'||$count=='14')){?> "> border="1" STYLE="border-color: #000000" BORDER="0">
'') { ?>
" align="left"> border="1" STYLE="border-color: #000000" BORDER="0" HSPACE="5">

'') { ?>
">


" STYLE="target="_top"> » Les hele artikkelen